Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Podáváte souhlas s plnoletostí v sekci elektronické cigarety.
Kliknutím na tlačítko "Přijmout všechny cookies"

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

VENIX - ORANGE SODA Jednorázová elektronická cigareta - s nikotinem

Nový produkt

Intenzivní chuť pomeranče. Jednorázová elektronická cigareta VeniX s příchutí orange soda. Až 700 potahů

Více informací

Skladem, odesíláme do 3 prac. dnů

145,00 Kč

Přidat na seznam přání

Více informací

E-cigareta na jedno použití je perfektním řešením pro vapery, kterým se nechce o svůj přístroj starat, pro sváteční e-kuřáky nebo pro ty, kteří si chtějí vaping jen vyzkoušet.
Jednorázovku není třeba nějak doplňovat e-liquidem, montovat žhavení, nebo nabíjet. Vaše e-cigareta v hygienickém obalu je připravena k okamžitému použití.

Stačí rozbalit a vapovat!

Intenzivní chuť pomeranče. Jednorázová elektronická cigareta VeniX s příchutí orange soda. Až 700 potahů a příjemnou chutí. Užijte si perfektní vaping s naši elektronickou cigaretou VeniX.

VENIX - ORANGE SODA - X

Jednorázová elektronická cigareta VeniX s příchutí orange soda - oranžády

Intenzivní chuť oranžády.

  • Obsah nikotinu: 1,62 %
  • Kapacita baterie: 400 mAh
  • Hliníkové tělo
  • Potahů: 700x = na jedno potáhnutí 0,051mg 
  • Perfektní chuť orange soda
  • Kvalitní zpracování
  • Perfektní na cesty
  • Výkonná e-cigareta

Pouze pro osoby starší 18 let. Tento výrobek obsahuje nikotiny, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití se nekuřáky nedoporučuje. 

Uchovejte mimo dosah osob mladších 18 let. Zdraví škodlivý při požití. Po manipulaci důkladně omyjte zasažená místa. 

 

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

  

Klasifikace látky nebo směsi
v souladu s Nařízením EP a Rady
1272/2008 (CLP)

GHS07 Varování
Acute Tox. 4, H302
Aquatic Chronic 3, H412

Prvky označení
výstražný symbol nebezpečnosti

ExclamationMark.gif

signální slovo Varování
standartní věty o nebezpečnosti H302 Zdraví škodlivý při požití.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P330 Vypláchněte ústa.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Další nebezpečnost Obsahuje: nikotin

2-isopropyl-N,2,3-trimethyl butanamid
ethylmaltol

Recenze

Žádný názor zákazníka pro tuto chvíli.

Write a review

VENIX - ORANGE SODA Jednorázová elektronická cigareta - s nikotinem

VENIX - ORANGE SODA Jednorázová elektronická cigareta - s nikotinem

Intenzivní chuť pomeranče. Jednorázová elektronická cigareta VeniX s příchutí orange soda. Až 700 potahů

Příslušenství