Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Podáváte souhlas s plnoletostí v sekci elektronické cigarety.
Kliknutím na tlačítko "Přijmout všechny cookies"

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující je povinen zkontrolovat obal doručeného zboží ihned při přejímce od kurýra. Jestliže je obal viditelně poškozen, kupující zásilku nepřejímá a vyplní s dopravcem formulář o poškození zboží během přepravy a rovněž informuje prodávajícího o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem.

Podepsaný formulář o poškození obalu zboží během přepravy kupující zašle e-mailem na:
walica@seznam.cz

 

Pokud poškození obalu zboží kupující zjistí až po odjezdu dopravce, kontaktuje neprodleně kurýrní společnost, která zboží doručila.

Kontakt na PPL je na www.ppl.cz

Kupující je povinen si  zásilku překontrolovat do 14 dnů, z důvodu komlexnosti a úplnosti, pokud tak neučiní, na neúplnost zásilky po lhůtě 14 dnů nebude brán zřetel.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců (firmy 12 měsíců) od převzetí zboží.

Kupující může uplatnit reklamaci pouze v sídle prodávajícího. Kupující uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou nebo informativně emailem na walica@seznam.cz s uvedením výhradně čísla faktury, důvodu reklamace, preferovaného řešení reklamace a kontaktních údajů. Zboží však musí neprodleně doručit na adresu sídla firmy na vlastní náklady.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to bezprostředně po přijetí reklamace. Kupující dále obdrží potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy do 14 dnů, zašle nebo předá firmě Marek Walica Fi-kus.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od firmy Marek Walica Fi-kus.cz obdržel, a to na své náklady. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího na ukončení reklamace telefonicky nebo e-mailem.

Odpovědnost prodávajícího za vady (poškození) zboží se nevztahuje na mechanické opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené používáním.

Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti pouze za vady zboží vzniklé běžným užíváním. Zboží nesmí být přetěžováno max. nosnotí.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobkem či jeho jednotlivými díly (opět se jedná zejména o kryt pružin na trampolínu a ochrannou síť); stejně tak se nevztahuje na poškození výrobku vnějšími událostmi.

Specifika reklamace trampolín:
Reklamace se nevztahují na ochranu pružin, pokud kupující nepoužívá doporučenou plachtu na přikrytí.
Reklamace na zrezivění se uplatňuje od 10 % poškození a více na kus.
Kratší možnou životnost jednotlivých dílů výrobků (trampolín), zejména se jedná o kryt pružin na trampolínu a ochrannou horní síť nelze považovat za výrobní vadu.