Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Podáváte souhlas s plnoletostí v sekci elektronické cigarety.
Kliknutím na tlačítko "Přijmout všechny cookies"

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

VENIX PRO - MIX FRUIT -X jednorázová elektronická cigareta - s nikotinem

Nový produkt

Jednorázová elektronická cigareta VeniX PRO s příchutí MIX FRUIS - VENIX PRO -MIX FRUIT-X, 700 potáhnutí, SKVĚLÁ CHUŤ

Více informací

Skladem, odesíláme do 3 prac. dnů

169,00 Kč

Přidat na seznam přání

Více informací

Max Fruit je přesně to, co jste vždy hledali. Exploze chutí, kdy se sladkost a svěžest různých druhů ovoce spojují do jedinečného symfonického tance. Jednorázová elektronická cigareta VENIX PRO s příchutí ovoce - MAX FRUIT. Až 700 potahů a příjemnou chutí. Užijte si perfektní vaping s naši elektronickou cigaretou VENIX .

 • Obsah nikotinu: 1,62 %
 • Obsah náplně: 2ml - E-kapalina s celkovým obsahem nikotinu 36mg
 • Kapacita baterie: 400mAh
 • Hliníkové tělo
 • Potahů: 700 = na jedno potáhnutí 0,051 mg
 • Kvalitní zpracování
 • Perfektní na cesty
 • Výkonná e-cigareta
 • Technologie MESH Coil 2.0
 • Nejlepší poměr cena/výkon
 • Výrazné chuťové profily
 • Česká značka

Pouze pro osoby starší 18 let. Tento výrobek obsahuje nikotiny, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití se nekuřáky nedoporučuje.

Záruka 2 roky
Odpor 1.6±0.16Ω
Typ spirály Mesh coil
Objem náplně 2ml
Kapacita baterie 400mAh
Rozměry výrobku 104 x 16.5 x 16.5mm
Rozměry krabičky 130 x 25 x 25mm
Hmotnost 34.5g

Uchovejte mimo dosah osob mladších 18 let. Zdraví škodlivý při požití. Po manipulaci důkladně omyjte zasažená místa. 

Při požití: Necítíte-li se dobře volejte toxikologické informační středisko/lékaře. Vypláchněte si ústa. Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy. Může vyvolat alergickou reakci.

 

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Klasifikace látky nebo směsi v souladu s Nařízením EP a Rady 1272/2008 (CLP) GHS07 Varování
Acute Tox. 4, H302
EUH208
2.2 Prvky označení
výstražný symbol nebezpečnosti

mceclip0-2.png?1687531858

signální slovo Varování
standartní věty o nebezpečnosti H302 Zdraví škodlivý při požití.
EUH208 Obsahuje citronellol. Může vyvolat alergickou reakci.
pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P330 Vypláchněte ústa.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Další nebezpečnost Obsahuje: 2-isopropyl-N,2,3-trimethyl butanamid
nikotin
ethylmaltol
benzylalkohol

Recenze

Žádný názor zákazníka pro tuto chvíli.

Write a review

VENIX PRO - MIX FRUIT -X jednorázová elektronická cigareta - s nikotinem

VENIX PRO - MIX FRUIT -X jednorázová elektronická cigareta - s nikotinem

Jednorázová elektronická cigareta VeniX PRO s příchutí MIX FRUIS - VENIX PRO -MIX FRUIT-X, 700 potáhnutí, SKVĚLÁ CHUŤ

Příslušenství